Start Samochody ciężarowe

Samochody ciężarowe

Co czyni klocki hamulcowe EFI CV najlepszą z dotychczasowych ofert rynkowych wśród zamienników części oryginalnych?

Produkowane w Wielkiej Brytanii klocki hamulcowe EFI CV wykonane są z doskonałych materiałów kompozytowych, pozwalających maksymalnie wydłużyć przebiegi serwisowe oraz do minimum ograniczyć ścieranie tarcz hamulcowych. Na tym stosunkowo nowym segmencie rynku, w którym niemal wszystkie nowo rejestrowane samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe mają HAMULCE TARCZOWE, niezbędne jest utrzymanie wysokiej jakości, by zapewnić bezpieczne hamowanie bez ryzyka odspajania się okładzin ciernych, skracającego trwałość tarcz hamulcowych lub powodującego ich uszkodzenie. Było to podstawowe założenie przy doborze materiału na okładziny cierne oraz sposobu ich obróbki. Poniżej wyszczególniono trzy najważniejsze zalety, jakie przemawiają za stosowaniem produktów EFI.

1. Przekładka międzywarstwowa

W klockach hamulcowych EFI zastosowano ODPORNĄ NA OBCIĄŻENIA UDAROWE wysoce wytrzymałą przekładkę międzywarstwową, która powstrzymuje korozję oraz ogranicza przenoszenie wstrząsów i zapobiega odrywaniu się okładzin ciernych.

2. Wytłoczone rowki dylatacyjne

Okładziny EFI mają wytłoczone na gorąco rowki dylatacyjne, które ograniczają naprężenia na powierzchni docisku do tarczy hamulcowej oraz zapobiegają wybrzuszaniu się krawędzi, przy jednoczesnym zmniejszeniu pęknięć powierzchniowych.

3. Powłoka Brake-In™

Większość okładzin hamulcowych EFI CV pokrytych jest obecnie w specjalnym procesie termicznym ścieralną powłoką z tworzywa sztucznego, gwarantującą wysoką skuteczność hamowania natychmiast po założeniu nowych klocków oraz ułatwiającą ich docieranie i dopasowanie się do tarczy hamulcowej w ciągu pierwszych kilkuset kilometrów eksploatacji. Dzięki temu samochód może pomyślnie przejść badania techniczne bezpośrednio po wymianie klocków hamulcowych. Jest to istotna korzyść dla przewoźników pracujących według ścisłego harmonogramu czasowego lub transportujących towary nietrwałe.